Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Πρόθεση μας είναι να κοινοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν την σελίδα έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο www.smartbulb.gr . Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου (παράδειγμα δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης) ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε.

Ο όρος “προσωπικά δεδομένα”, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως το όνομα, το επώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (email) τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας (κινητό και σταθερό) και τέλος η ταχυδρομική διεύθυνσή σας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Ο ιστότοπος www.smartbulb.gr δε θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δίχως τη συγκατάθεσή σας.

Για την απλή περιήγησή στην ιστοσελίδα www.smartbulb.gr δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

Σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα παρακαλώ διαβάστε τη σχετική πολιτική Cookies.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν συμπλήρωσης από εσάς της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας κατά τη διάρκεια της οποίας συναινείτε για την συλλογή, διατήρηση και χρήση των δεδομένων με σκοπό την αμφίδρομη επικοινωνία μας και την ενημέρωσή σας.

Διατηρείτε το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον με αποστολή e-mail στο irenefra@otenet.gr.

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Προστασία Ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο irenefra@otenet.gr.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.